Apie

Mokyklos idėja kilo kaip atsakas į dažnai pasitaikantį negyvą formalų mokymąsi, kurio prasmė mokiniams yra sunkiai apčiuopiama. Yra žinoma, kad mokymosi kokybę daugiausia lemia vidinė motyvacija, tad mūsų tikslas yra užkrėsti mokinius pažinimo džiaugsmu, kuris atsispindėtų ir pačiuose mokytojuose. Esame įsitikinę, kad tai padėtų mokiniams realybę matyti ne kaip tuščios konkurencijos aikštelę, o prasmę atveriančio pažinimo lauką.

Siekiame, kad mokiniai lavinimąsi priimtų ne kaip iš šalies primestų reikalavimų rinkinį, o kaip raktą teisingam realybės suvokimui, vedančiam į prasmingą gyvenimą.